آرشیو نویسنده: ترجمان علوم انسانی

پی‌نوشت‌ها و منابع کتاب «ده باور بی‌اساس علم مدرن»

دریافت پی‌نوشت‌ها و منابع کتاب «ده باور بی‌اساس علم مدرن» از لینک زیر   پی‌نوشت‌های ده باور بی‌اساس علم مدرن

پی‌نوشت‌ها و کتاب‌شناسی کتاب شغل‌های مزخرف

پی‌نوشت‌های کتاب نظریه‌ای دربارۀ شغل‌های مزخرف را از لینک زیر دانلود کنید.   پی‌نوشت‌های نظریه‌ای دربارۀ شغل‌های مزخرف  

آیا می خواهید از جدیدترین مطالب ترجمان آگاه شوید؟

بله فعلا خیر 0