مشترک گرامی،

توجه داشته باشید که تغییر آدرس اشتراک فصلنامه فقط از طریق تماس تلفنی با ترجمان میسر است.

لطفا برای تغییر آدرس اشتراک فصلنامه‌ی خود، با شماره ۶۶۹۲۹۵۹۳-۰۲۱ تماس بگیرید.