در جستجوی روش، سردرگمی در پژوهش علوم اجتماعی (np)

178,200 تومان

 

این كتاب بررسی‌ای دربارۀ مسئلۀ روش است. استدلال كتاب این است كه روش در علوم اجتماعی (و نیز علوم طبیعی) به‌واسطۀ مجموعه‌ای از چشم‌بندی‌های قرن نوزدهمی و یا حتی قرن هفدهمیِ اروپایی-آمریكایی‌ها ایجاد شده است. بنابراین روش در فهم و ارائۀ خود دچار اشتباه است. در این كتاب نشان دادم كه روشْ مجموعه‌ای كم‌وبیش موفق از روندهای گزارش‌دهی دربارۀ واقعیتِ مفروض نیست. بلكه اثرگذار است. روشْ ترتیبات و نحوۀ گردآوری چیزها و تلقی از ترتیبات آن چیزها را تولید می‌كند كه می‌توانستند به‌صورت دیگری نیز باشند. اما چگونه به چنین چیزی بیندیشیم؟ در این كتاب، كوشیده‌ام تا مجموعه‌ای از واژگان برای فكركردن دربارۀ روش، عملكرد و كاركرد آن را تولید كنم.

 

مشاهدۀ فهرست و بخشی از کتاب

 

خرید نسخه الکترونیکی از طاقچه

 

موجود در انبار

آیا می خواهید از جدیدترین مطالب ترجمان آگاه شوید؟

بله فعلا خیر 0