راهنمای خواندن “بنیادگذاری مابعدالطبیعه اخلاق” کانت (چاپ سوم)

116,100 تومان

 

بنیادگذاری مابعدالطبیعۀ اخلاق ایمانوئل کانت، پس از حدود دو قرن، همچنان یکی از پرخواننده‌ترین آثار فلسفۀ غرب است. جایگاه بی‌بدیل این اثر به‌دلیل پیش‌کشیدن این ایدۀ چشمگیر است که شأن بی‌همتا و ارزش نامشروط خودآیینیِ انسان شرط لازم و کافی تحقق اخلاق در هر دو بخشش است، هم بخش کوچک اخلاق که تحققش به عهدۀ قوۀ قهری دولت است و هم بخش بزرگ‌تر و گسترده‌تر آن که تحققش صرفاً در گروِ نیروی وجدان فردی و اجتماعی است. کتاب حاضر نقشۀ راهنمایی است برای خواندن این اثر مهم و دشوار که، پس از طرح زمینه‌های تاریخی و مفهومی بحث، مروری بر درون‌مایه‌های اصلی کتاب می‌کند و سپس محتوای کتاب را بند به بند توضیح می‌دهد.

 

مشاهدۀ فهرست و بخشی از کتاب

 

خرید نسخه الکترونیکی از طاقچه

 

آیا می خواهید از جدیدترین مطالب ترجمان آگاه شوید؟

بله فعلا خیر 0