راهنمای خواندن “شهریار” ماکیاوللی (چاپ سوم)

142,200 تومان

 

بی‌تردید، هیچ اثری در اندیشۀ سیاسی مدرن به اندازۀ شهریار ماکیاوللی تأثیرگذار نبوده است. تنها استثنا شاید مانیفست کمونیستِ مارکس باشد. تا امروز ده‌ها کتاب قطور در تفسیر و تشریح ایده‌هایی که در شهریار آمده است نوشته شده‌اند، اما این کتاب راهنما می‌کوشد با تکیه بر چهار موضوع محوری این کتاب، یعنی شر، آزادی، تضاد اجتماعی و امنیت، خواننده را با اصلی‌ترین دغدغه‌های ماکیاوللی آشنا کند. میگل وتر، نویسندۀ این راهنمای خواندن، علاوه‌بر بازگشایی دشواری‌های کتاب شهریار، به خواننده دیدی تاریخی می‌دهد دربارۀ اینکه، در هر دوره‌ای از تاریخ مدرن، شهریار چطور خوانده شده است و الهام‌بخش چه متفکران و نویسندگانی بوده است. نثر سلیس و موجز کتاب نیز برای خواننده‌ای که می‌خواهد از کتاب سرنوشت‌ساز ماکیاوللی بیشتر بداند یاری‌دهنده است.

 

مشاهدۀ فهرست و بخشی از کتاب

 

خرید نسخه الکترونیکی از طاقچه

 

آیا می خواهید از جدیدترین مطالب ترجمان آگاه شوید؟

بله فعلا خیر 0