راهنمای خواندن “قرارداد اجتماعی” روسو (چاپ سوم)

160,200 تومان

 

کتاب قرارداد اجتماعی یکی از مهم‌ترین و تأثیرگذارترین آثاری است که تا کنون در فلسفۀ سیاسی نگاشته شده است. این کتاب از زمان انتشارش، سال 1762، مخاطبانش را به یک اندازه سر شوق آورده، خشمگین کرده، رنجانده، الهام بخشیده و ناامید ساخته است. قرارداد اجتماعی، هرچند نسبتاً موجز و خوش‌خوان نگاشته شده، کتابی نیست که به‌آسانی درک شود. علی‌رغم مهارت‌های بلاغی روسو و استعداد او در خلق عبارت‌های به یادماندنی، ایده‌هایی که او به بحث گذاشته ایده‌هایی عمیق و غامض‌اند. مسئلۀ اصلی روسو جایگاه مناسب فرد در اجتماع و، به‌طور خاص، این موضوع است که چگونه می‌توان نهادهای سیاسی را به بهترین نحو برای شکوفایی شهروندان و کامیابی آن‌ها سامان داد. کتاب حاضر نقشۀ راهنمایی است برای خواندن این اثر مهم و دشوار که، پس از طرح زمینه‌های تاریخی و مفهومی بحث، مروری بر درون‌مایه‌های اصلی کتاب می‌کند و سپس محتوای کتاب را بند به بند توضیح می‌دهد. در پایان، فصلی نیز دربارۀ تفسیرها و تأثیرهای این کتاب آمده است.

 

مشاهدۀ فهرست و بخشی از کتاب

 

خرید نسخه الکترونیکی از طاقچه

 

آیا می خواهید از جدیدترین مطالب ترجمان آگاه شوید؟

بله فعلا خیر 0