راهنمای خواندن “لویاتان” هابز (چاپ سوم)

160,200 تومان

لویاتان، اثر سترگ و نام‌آشنای توماس هابز، اولین شرح جامع دربارۀ دولت مدرن، ویژگی‌ها و کارکردهای آن است که مبنای بسیاری از نظریه‌های مهم فلسفۀ سیاست قرار گرفته است. نام کتاب برگرفته از موجودی است که وصف آن در «کتاب ایوب» آمده: لویاتان هیولایی است که خدا برای اثبات قدرت نامتناهی خویش خلق کرده؛ لویاتان سلطان همۀ جانوران متکبر است. هابز حکومت را به چنین هیولایی تشبیه می‌کند و اجزای مختلف آن و کارکرد هریک و روابطشان با هم را به‌تفصیل توضیح می‌دهد. کتاب حاضر، پس از مروری بر زندگی هابز و ارائۀ نمایی کلی از محتوای لویاتان، فصل به فصل این اثر را بررسی می‌کند و فهم روشنی از دشواری‌های آن به دست می‌دهد. در فصل پایانی، تفسیرها و تأثیرهای کتاب هابز بر فلسفۀ سیاسی بررسی می‌شود.

 

مشاهدۀ فهرست و بخشی از کتاب

 

خرید نسخه الکترونیکی از طاقچه

 

آیا می خواهید از جدیدترین مطالب ترجمان آگاه شوید؟

بله فعلا خیر 0