علوم اجتماعی نیندیشیدنی؛ محدودیت‌های پارادایم‌های قرن نوزدهمی (چاپ دوم) (NP)

223,200 تومان

 

تلاش والرشتاین در این کتاب را می‌توان تبارشناسی نظام سرمایه‌داری مدرن دانست. او، با اتخاذ رویکردی تاریخی، می‌کوشد تا ریشه‌های سرمایه‌داری مدرن، ظهور دولت-ملت‌ها، علوم جدید، ایدئولوژی‌ها و جنبش‌های اجتماعی را تحلیل کند. پروژۀ والرشتاین در اینجا، همانند فوکو و بدون شک با تأثیرپذیری از او، این است که، با بررسی تبارشناختی علوم انسانی مدرن، تناقض‌های ساختاری و بنیادین نظام سرمایه‌داری مدرن را آشکار کند. تطورگرایی در توضیح تاریخِ جهان مدرن بخشِ بزرگی از علوم اجتماعی مدرن و اسطورۀ جهان سرمایه‌داری را تشکیل می‌دهد و والرشتاین نقدش را به جامعه‌شناسی دقیقاً از همین نقطه وارد می‌کند.

 

خرید نسخه الکترونیکی     طاقچه      فیدیبو    

 

آیا می خواهید از جدیدترین مطالب ترجمان آگاه شوید؟

بله فعلا خیر 0