فصلنامۀ ترجمان، شمارۀ‌ ۲ (pa)

220,000 تومان

 

در این شماره می‌خوانید:

  • فرهنگ دیگر فرقی با سرگرمی ندارد [ماریو بارگاس یوسا]
  • رؤیاها و کابوس‌های عصر روشنگری [تامس نیگل]
  • بگذار غرق شوند [نائومی کلاین]
  • دانشگاه بنگاهی تجاری شده است [نوام چامسکی]
  • سرمایه‌داری از منتقد احساسات به مروج آن بدل شده است [تری ایگلتون]
  • جهادی‌ها به حیات علاقه‌ای ندارند، به آرمان‌شهر نیز [الیویه روآ]
  • قاعدۀ تاریخ وحشیگری است، نه رفتار متمدنانه [جان گری]
  • شرلی جکسون، عشق و مرگ [جویس کارول اوتس]

 

همراه با

پروندۀ «جلیقۀ ضدگلولۀ نئولیبرالیسم»
و پروندۀ کتاب «اما اگر بر خطا باشیم، چه؟» نوشتۀ چاک کلاسترمن

 

دریافت فهرست فصلنامه

 

شناسه محصول: TAF2-2-1-1 دسته:

آیا می خواهید از جدیدترین مطالب ترجمان آگاه شوید؟

بله فعلا خیر 0