مسائل اخلاقی معاصر

690,000 تومان

 

آیا سقط‌جنین مجاز است؟ آیا اعدام منصفانه است؟ آیا می‌توان تروریست‌ها را شکنجه کرد تا اطلاعاتشان را افشا کنند؟ آیا لقاح مصنوعی از نظر اخلاقی رواست؟ اقلیت‌های جنسی چه حقوقی دارند و ماهیت گرایششان چیست؟ تبعیض‌های جنسیتی و فقر ریشه در کجا دارند؟ آیا درقبال محیط‌زیست و حیوانات وظایفی داریم؟ در فضای مجازی چطور؟ پاسخ‌دادن به این سؤالات مستلزم دانستن برخی مفاهیم اخلاقی، اصطلاحات و نظریه‌هاست. لارنس هینمن این پرسش‌ها را به سه بخش کلی و نهایتاً به دوازده عنوان تقسیم کرده که نام فصل‌های این کتاب‌اند. ساختار هرکدام از فصل‌ها شامل روایت‌هایی از صاحب‌نظران آن حوزه یا کسانی است که به‌نحوی با آن موضوع مرتبط شده‌اند. در ادامه، هینمن طرح کلی مسئله و تقسیمات مفهومی آن را ارائه می‌دهد و سپس استدلال‌های موافقان و مخالفانِ موضوع آورده می‌شود. هینمن در انتهای هر فصل منابع مفیدی برای مطالعۀ بیشتر معرفی کرده که، در کنار خودآزمایی‌ها و دیگر ابزارهای آموزشی، مباحث کتاب را غنا و وسعت می‌بخشند.

 

مشاهدۀ فهرست و بخشی از کتاب

 

دسته:

آیا می خواهید از جدیدترین مطالب ترجمان آگاه شوید؟

بله فعلا خیر 0