چرخ جهان چگونه می‌چرخد؟

198,000 تومان

 

این روزها انبوهی از موج‌های تبلیغاتی برای نجات طبیعت و بشریت، مصرف کمتر کیسۀ پلاستیکی، تحریم واکسن و کنترل جمعیت ما را فراگرفته و عده‌ای هشدار می‌دهند که آخرین پردهٔ حیاتمان در زمین فرا رسیده است. از سوی دیگر، فناوری‌پرستان هم نوید آینده‌ای درخشان را می‌دهند که در آن به کمک ماشین‌ها ثروت و رفاهی بی‌انتها به دست خواهیم آورد و حتی می‌توانیم منابع سیارات دیگر را نیز استخراج کنیم. اما واتسلاف اسمیل، استاد ممتاز دانشگاه منیتوبا، معتقد است هر دوی این دیدگاه‌ها مبتنی بر درکی ساده‌لوحانه از فرایندهای اصلی زندگی مادی ما در جهان مدرن است. او در این کتاب با زبانی ساده و به‌نحوی جامع این فرایندها را توضیح می‌دهد و نشان می‌دهد که انواع غذاها، لباس‌ها، موبایل‌ها و خانه‌ها و ماشین‌هایمان چگونه تولید می‌شوند و تا چه حد وابسته به سوخت‌های فسیلی‌اند. به عقیدۀ او، اگر ارکان اصلی حیات فعلی‌مان را به‌درستی درک کنیم، خطرات پیشِ‌ رو را نیز بهتر درک خواهیم کرد و متوجه خواهیم شد که چشم‌انداز آینده چقدر مبهم است و حل بحران‌هایی نظیر مصرف بی‌رویۀ سوخت‌های فسیلی تا چه حد پیچیده و دشوار خواهد بود.

آیا می خواهید از جدیدترین مطالب ترجمان آگاه شوید؟

بله فعلا خیر 0