ایستگاه‌ها (چهارم)

88,200 تومان

 

چرا ما زنده‌ایم و معنای زندگی چیست؟ شاید کسی بگوید هیچ معنایی؛ چند ذره از روی اتفاق به هم خورده است و جهانی تشکیل شده و چند صدهزار سال دیگر هم به‌کلی نابود خواهد شد. بنابراین در طول این چند سالی که در جهانیم نباید چندان سخت بگیریم. هر چیزی بهانه‌ای است برای اینکه درآمد و به‌تبع راحتی ما را چندبرابر کند یا مثلاً آرامش ذهنیِ بیشتری نصیبمان کند. اخلاق و حقیقت و زندگی و حتی مرگ باید در خدمت رسیدن به پول و بهره‌وری باشد. سوند برینکمن می‌گوید فرهنگ دنیای جدید دارد با این نگاه ما را به ورطۀ پوچی می‌کشاند و، در این دریای مواج، به‌سودای درآمد و آسودگی بیشتر، سفارش می‌کند ‌سوار هر قایق شکسته‌ای بشویم. در نگاه برینکمن، همچنان ایده‌هایی ریشه‌دار و کهن وجود دارند که می‌ارزند برای حفظ معنای زندگی محکم رویشان بایستیم و آن‌ها را به بهایی اندک نفروشیم. ایستگاه‌ها داستان ایده‌هایی قدیمی است که همچنان در جهان جدید می‌توانند به زندگی ما معنا ببخشند.

 

مشاهدۀ فهرست و بخشی از کتاب 

 

آیا می خواهید از جدیدترین مطالب ترجمان آگاه شوید؟

بله فعلا خیر 0