درباره ما

ترجمان علوم انسانی

فعالیت‌های ترجمان در دو بخش «انتشارات ترجمان علوم انسانی»‌ و «سایت و فصلنامۀ ترجمان» تعریف می‌شود.‌ در هر فصل، بهترین و جدیدترین مطالب نشریات عمومی انگلیسی‌زبان در حوزۀ علوم انسانی را در قالب «نوشتار»، «بررسی کتاب» و «گفت‌وگو» در فصلنامه منتشر می‌کنیم. سپس گزیده‌ای از این مطالب را به مرور در سایت ترجمان قرار می‌دهیم. در انتشارات ترجمان نیز آثاری برای انتشار در قالب کتاب انتخاب می‌شوند. در انتخاب این آثار، تمرکزمان بر این است تا از منابعی معتبر و متنوع متن‌هایی بدیع و غنی انتخاب کنیم و ترجمه‌هایی روان و دقیق ارائه دهیم. هدف ما در ترجمان این است که از دریچۀ رشته‌های علوم انسانی به مسائل فرهنگی روزمره‌مان بنگریم و با زبانی نسبتاً ساده و غیرتخصصی دربارۀ آن‌ها حرف بزنیم و مخاطب را با رویکردهای متعارض نسبت به هر مسئله آشنا‌ کنیم.

صاحب امتیاز: مؤسسه فرهنگی هنری ترجمان پیام‌رسا

شورای سیاستگذاری:

محمد مهدی ایزدخواه (مدیر مسئول)، مرتضی منتظری‌مقدم (سردبیر)، سیداحمد موسوی خوئینی (مدیر انتشارات)، محمد ملاعباسی (جانشین سردبیر)، مرتضی روحانی راوری.

نشانی: تهران، خیابان آزادی، خیابان جمال‌زاده شمالی، تقاطع خیابان فرصت شیرازی، پلاک ۶۲

شمارۀ تماس: ۰۲۱۶۶۹۲۹۵۹۳

ایمیل: info@tarjomaan.com

ایمیل انتشارات: Publication@tarjomaan.com