عکس: خاویر خاین
پرونده

جستارهای برگزیده

گزیده‌ای از جستارهای منتشر شده در سال ۱۴۰۲

جفری روف هلن لانگسترت لزلی جمیسون

آنچه در این پرونده می‌خوانید: میان نخواستن مرگ و نخواستن زندگی، جایی کوچک هست که بتوان ایستاد، جفری روف؛ به پدرم که فکر می‌کنم در آشپزخانه ايستاده و لبخند می‌زند، هلن لانگسترت؛ خیال‏‌پردازان در روز روشن: دَه گفت‌وگو، لزلی جمیسون.

آنچه در این پرونده می‌خوانیم

میان نخواستن مرگ و نخواستن زندگی، جایی کوچک هست که بتوان ایستاد

هرچه می‌خواستم داشتم و چیزی نبود که بهتر شود، جز افسردگی جان‌فرسایم

به پدرم که فکر می‌کنم در آشپزخانه ايستاده و لبخند می‌زند

پدرم آشفته، دمدمی‌مزاج و درگیر الکل بود ولی با آشپزی به ما نزدیک می‌شد

خیال‏‌پردازان در روز روشن: دَه گفت‌وگو

در آغوش نرم خیال‌هایم خوشبخت‌تر بودم

دیگر پرونده‌ها

پرونده عکس: مت چیس

شاید نخوانده باشید

گزیده‌ای از مطالب منتشرشدۀ سال ۱۴۰۲ که شاید نخوانده باشید

پرونده عکس: مت چیس

گزیده‌های تکنولوژی و زندگی دیجیتال

گزیده‌ای از مطالب تکنولوژی و زندگی دیجیتال در سال ۱۴۰۲

پرونده عکس: مت چیس

گزیده‌های فلسفه

گزیده‌ای از مطالب فلسفه در سال ۱۴۰۲

بیشتر
d

خرید اشتراک چهار شمارۀ مجلۀ ترجمان

تخفیف+ارسال رایگان+چهار کتاب الکترونیک رایگان (کلیک کنید)

آیا می خواهید از جدیدترین مطالب ترجمان آگاه شوید؟

بله فعلا خیر 0