تصویرساز: ماریزیو کاتلان.
پرونده

زندگی در خانوادۀ فقیر، مارکس و کینز، و نسخۀ پیشرفتۀ نابرابری

گزیده مطالب اقتصاد، در سال گذشتۀ ترجمان

دنیل لاریسن جوانا کاوِنا اندی بکت جاشوا رآتمن

آنچه در این پرونده می‌خوانیم

اگر در خانواده‌ای فقیر به دنیا بیایید، احتمالاً هیچ‌وقت رئیس نخواهید شد

اگر کتاب «سقف طبقاتی» را بخوانید، می‌فهمید موفقیت هیچ ربطی به شایستگی ندارد

در عصر سرمایه‌داری نظارتی، انسان‌ نه مصرف‌کننده که مادۀ خام تولید است

آنچه در ابتدا تبلیغات بود، اکنون تهدیدی علیه آزادی و دموکراسی است

مارکس و کینز قدیمی‌ شده‌اند، اقتصاد چپ خون تازه می‌خواهد

پس از چند دهه سلطۀ راست‌ها، جنبش جدید چپ‌گرایانه‌ای دارد بدیلی برای نئولیبرالیسم می‌سازد

نابرابری نه پدیدۀ ساده‌ای است، نه راه‌حل ساده‌ای دارد

همگی قبول داریم که نابرابری بد است. ولی کدام نوع برابری خوب است؟

دیگر پرونده‌ها

پرونده عکس: مت چیس

شاید نخوانده باشید

گزیده‌ای از مطالب منتشرشدۀ سال ۱۴۰۲ که شاید نخوانده باشید

پرونده عکس: مت چیس

گزیده‌های تکنولوژی و زندگی دیجیتال

گزیده‌ای از مطالب تکنولوژی و زندگی دیجیتال در سال ۱۴۰۲

پرونده عکس: خاویر خاین

جستارهای برگزیده

گزیده‌ای از جستارهای منتشر شده در سال ۱۴۰۲

بیشتر
d

خرید اشتراک چهار شمارۀ مجلۀ ترجمان

تخفیف+ارسال رایگان+چهار کتاب الکترونیک رایگان (کلیک کنید)

آیا می خواهید از جدیدترین مطالب ترجمان آگاه شوید؟

بله فعلا خیر 0