درآمدی بر متافلسفه (چاپ دوم) (np)

223,200 تومان

 

اگر از یک دانشجوی فلسفه بپرسید «فلسفه به چه دردی می‌خورد؟»، در مخمصۀ بزرگی می‌افتد و نهایتاً، پس از کلی دست‌وپازدن، پاسخ شسته‌رفته‌ای به شما نخواهد داد. آن دانشجو با این کوشش، ناخودآگاه، وارد قلمروِ دیگری می‌شود که «متافلسفه» نام دارد، حوزۀ جدیدی که در آن نه به جهان و انسان، بلکه باید به خودِ فلسفه فکر کند.

کتاب درآمدی بر متافلسفه قرار است به خودِ فلسفه بیندیشد و خواننده را به پاسخ چنین پرسش‌هایی نزدیک‌تر کند: اینکه اساساً فلسفه چیست و به چه دردی می‌خورد؟ آیا علم و علوم انسانیِ جدید ما را از فلسفه بی‌نیاز نمی‌کنند؟ آیا فلسفه ما را نهایتاً به حقیقت می‌رساند؟ فرق فلسفۀ خوب و فلسفۀ بد چیست؟ آیا تفاوتی میان فلسفۀ تحلیلی و قاره‌ای هست یا خیر؟

درآمدی بر متافلسفه اولین کتابی است که به‌طور مستقل به این پرسش‌ها می‌پردازد. این کتاب خواننده را با رویکردهای اصلی به فلسفه، از تحلیلی تا قاره‌ای، و از سنتی گرفته تا مدرن، آشنا می‌کند. نویسندگان کتاب بیانی شسته‌رفته و منظم و آموزشی دارند و مباحث متافلسفه و دیدگاه‌های پراکندۀ این حوزه را طبقه‌بندی و تشریح کرده‌اند. همین نکته باعث می‌شود این اثر هم مناسب پژوهشگران متافلسفه باشد و هم مناسب دانشجویان تازه‌وارد رشتۀ فلسفه.

 

مشاهدۀ فهرست و بخشی از کتاب

 

خرید نسخه الکترونیکی از طاقچه

 

موجود در انبار

آیا می خواهید از جدیدترین مطالب ترجمان آگاه شوید؟

بله فعلا خیر 0