منطق ابن‌سینا

400,500 تومان

 

منطق سینوی صورت‌بندی تازه‌ای از مسائل و ابوابی است که قرن‌ها پیش در آثار ارسطو معرفی شده بود. صورت‎‌بندی‌های سینوی امروزه نیز سرمنشأ بحث‌های بکر و بدیع در منطق است و می‎‌تواند سرآغاز پژوهش‌های تازه قرار بگیرد. ازاین‌رو پرداختن به ابن‌سینا و منطق او همچنان یکی از دغدغه‌های اصلی عالمان منطق در دورۀ معاصر است. کتاب حاضر متشکل از سیزده مقالۀ تفسیری و انتقادی است که به جوانب مختلف نوآوری‎‌های منطقیِ ابن‌سینا نظر می‌افکنند. طرح و شرح رویکرد سینوی در قبال موضوع علم منطق، مباحث مربوط به تعریف، مقولات و چیدمان آن‌ها، نظریۀ تسویر، قیاس و موجهات از جمله موضوعاتی است که در مقالات این مجموعه مطرح شده‌اند.

 

مشاهدۀ فهرست و بخشی از کتاب

 

آیا می خواهید از جدیدترین مطالب ترجمان آگاه شوید؟

بله فعلا خیر 0