راهنمای خواندن «ترس و لرز» کیرکگور (‌به‌زودی)

ترس و لرز در زمرۀ پرخواننده‌ترین آثار فلسفی قرن بیستم قرار دارد. اما نویسندۀ آن، به میانجی شخصیتی مرموزتر، در متنی کمتر از 200 صفحه، مجموعه‌ای از فلسفه و ادبیات و متن‌های مقدس مسیحی-یهودی و تجربه‌های زندگی شخصی‌اش را چنان به هم آمیخته است که گویی هدفی جز سردرگم‌کردن خواننده نداشته است. مفسران این اثر در هر دوره بر مضمون خاصی از آن تأکید کرده‌اند و آن را گاهی بحثی در فلسفۀ اخلاق دانسته‌اند و گاهی متنی صرفاً ادبی. کلر کارلایل، در این راهنمای خواندن، ابتدا مضامین اصلی کتاب را به‌تفصیل توضیح می‌دهد و سپس، با توضیح صفحه‌به‌صفحۀ آن، ساختار کلی کتاب ترس و لرز را اشکار می‌کند. درنهایت جدال‌های تفسیری و پاسخ‌های فیلسوفان به بحث‌های کتاب مرور می‌شود.

آیا می خواهید از جدیدترین مطالب ترجمان آگاه شوید؟

بله فعلا خیر 0