بشریت (به‌زودی)

روتخر برگمان تاریخ‌نگار، روزنامه‌نگار و نویسندۀ هلندی در این کتاب با نثری ساده و روان ما را به اعماق تاریخ می‌برد و ماجراهایی را برایمان بازتعریف می‌کند که پیش از این در نظریه‌های فلسفی، روان‌شناسی، گزارش‌های تاریخی و به‌ویژه در رسانه‌ها همواره باژگونۀ آن‌ها را به خورد ما داده و ذهن ما را مسموم کرده‌اند. برگمان از تقابل دو دیدگاه فلسفی مشهور، دیدگاه خوش‌بینانۀ روسو دربارۀ سرشت انسان و دیدگاه بدبینانۀ هابز بهره می‌گیرد و با ارائۀ سندهای معتبر تاریخی و علمی حق را به روسو می‌دهد و بسیاری از گزارش‌های تاریخی دروغین را افشا و تصویری واقعی‌تر از سرشت انسان ترسیم می‌کند. برگمان به پیروی از روسو می‌گوید ما انسان‌ها در ژرفای وجودمان بسیار نیکوسرشتیم و از دیدگاه تکاملی نیز بقای ما مبتنی بر صمیمیت و همکاری بوده است. می‌گوید «ما انسان‌ها تنها نیستیم. ما یکدیگر را داریم». روتخر برگمان،‌ بر اساس شواهدی از چند مدیر و شهردار و ساختار بعضی سازمان‌های موفق، رهنمودهایی ارزشمند برای ادارۀ شهرها، سازمان‌های مراقبتی و بهداشتی، شرکت‌ها، مدرسه‌ها،‌ زمین‌های بازی کودکان، زندان‌ها و جلوگیری از پیوستن شهروندان به گروه‌های افراطی ارائه می‌کند.

آیا می خواهید از جدیدترین مطالب ترجمان آگاه شوید؟

بله فعلا خیر 0