راهنمای خواندن “عناصر فلسفه حق” هگل (چاپ سوم)

133,200 تومان

 

عناصر فلسفۀ حق هگل متنی است عالی که هر کسی در قلمرو اندیشۀ هگل تازه‌وارد باشد باید با آن دست و پنجه نرم کند. این اثر یکی از آثار کلاسیک نظریۀ سیاسی غرب است و در میان آثار هگل هم فهمیدنی‌تر از بسیاری آثار دیگر است، اما همچنین نمایانگر بلوغ نظام فلسفی او در عقلانی‌ترین و واضح‌ترین صورت بیانِ مطلب است. فلسفۀ حق در وهلۀ نخست اثری است در حیطۀ نظریۀ سیاسیِ هنجاری: هگل می‌کوشد توجیه کند که چگونه نهادها و قوانین دولت باید نظم و سامان گیرند تا دولت عقلانی شود. کتاب حاضر نقشۀ راهنمایی است برای خواندن این اثر مهم و دشوار که، پس از طرح زمینه‌های تاریخی و مفهومی بحث، مروری بر درون‌مایه‌های اصلی کتاب می‌کند و سپس محتوای کتاب را بند به بند توضیح می‌دهد. در پایان، فصلی نیز دربارۀ تفسیرها و تأثیرهای این کتاب آمده است.

 

مشاهدۀ فهرست و بخشی از کتاب

 

خرید نسخه الکترونیکی از طاقچه

 

آیا می خواهید از جدیدترین مطالب ترجمان آگاه شوید؟

بله فعلا خیر 0