فلسفه در سرزمین نبوت (pa)

99,000 تومان

 

تلاش ما در این کتاب ارائۀ فلسفۀ اسلامی در قالب آموزه ها و تاریخ آن به عنوان فلسفه‌ای است که در جهانی تحت نفوذ وحی فعالیت می‌کند، یعنی جهان اسلام با یک کتاب مقدس. ما در اینجا به‌ویژه بر روی دوران متأخر فلسفۀ اسلامی، علی‌الخصوص در ایران، متمرکز شده‌ایم که پس از حملۀ مغول به مهم‌ترین عرصه برای ادامۀ حیات فلسفۀ اسلامی تبدیل شد؛ در آنجا بود که فلسفه هر‌چه‌بیشتر به حقایق باطنی آشکار شده از طریق وحی نزدیک شد … این تأکید بر فلسفۀ اسلامی متأخر از منظر مطالعات تطبیقی نیز جالب توجه است، زیرا نشان می‌‌‌‌‌‌دهد که چگونه دو سنت فلسفی-یکی اسلامی و دیگری مسیحی- راه خود را از هم جدا کردند و چنان سرنوشت‌های متفاوتی را دنبال کردند.

مشاهدۀ فهرست و بخشی از کتاب

خرید نسخه الکترونیکی     طاقچه      فیدیبو    

 

در انبار موجود نیست

آیا می خواهید از جدیدترین مطالب ترجمان آگاه شوید؟

بله فعلا خیر 0