نویسنده

آدریان هون

آدریان هون

نویسندۀ کتاب تو را به بازی گرفته‌اند: چگونه شرکت‌ها، دولت‌ها، و مدارس برای کنترل ما از بازی‌ها استفاده می‌کنند
d

خرید اشتراک چهار شمارۀ مجلۀ ترجمان

تخفیف+ارسال رایگان+چهار کتاب الکترونیک رایگان (کلیک کنید)

آیا می خواهید از جدیدترین مطالب ترجمان آگاه شوید؟

بله فعلا خیر 0