نویسنده

آماندا ریپلی

آماندا ریپلی

روزنامه‌نگار و نویسندۀ آمریکایی