نویسنده

الیزابت آزبرینک

الیزابت آزبرینک

برای کتاب ۱۹۴۷: آنجا که اکنون آغاز می‌‎شود برندۀ جایزۀ English PEN Award
d

خرید اشتراک چهار شمارۀ مجلۀ ترجمان

تخفیف+ارسال رایگان+چهار کتاب الکترونیک رایگان (کلیک کنید)

آیا می خواهید از جدیدترین مطالب ترجمان آگاه شوید؟

بله فعلا خیر 0