نویسنده

اندرو مارانتس

اندرو مارانتس

نویسندۀ کتاب جامعه‌ستیز: افراطی‌های آنلاین، آرمان‌شهریان فناورانه، و سرقتِ گفت‌وگو در آمریکا
d

خرید اشتراک چهار شمارۀ مجلۀ ترجمان

تخفیف+ارسال رایگان+چهار کتاب الکترونیک رایگان (کلیک کنید)

آیا می خواهید از جدیدترین مطالب ترجمان آگاه شوید؟

بله فعلا خیر 0