نویسنده

تام وندربیلت

تام وندربیلت

روزنامه‌نگار و نویسندۀ آمریکایی است.