نویسنده

جینت کوپرمن

جینت کوپرمن

نویسنده و برندۀ چند جایزۀ ملی در زمینۀ روزنامه‎‌نگاری
d

خرید اشتراک چهار شمارۀ مجلۀ ترجمان

تخفیف+ارسال رایگان+چهار کتاب الکترونیک رایگان (کلیک کنید)