نویسنده

دینیار پاتل

دینیار پاتل

دانشیار تاریخ در بمبئی، و محقق در دانشگاه هاروارد
d

خرید اشتراک چهار شمارۀ مجلۀ ترجمان

تخفیف+ارسال رایگان+چهار کتاب الکترونیک رایگان (کلیک کنید)