نویسنده

سیمیان براون

سیمیان براون

گزارشکر بریتانیایی است که در سال ۲۰۱۹ نامزد جایزۀ روزنامه‌نگاری اُروِل و در ۲۰۱۸ نامزد نهایی جایزۀ روزنامه‌نگاری بریتانیا بوده است.