نویسنده

شانون ولور

شانون ولور

نویسندۀ کتاب تکنولوژی و فضایل: راهنمایی فلسفی برای آینده‌ای که ارزشِ خواستن دارد
d

خرید اشتراک چهار شمارۀ مجلۀ ترجمان

تخفیف+ارسال رایگان+چهار کتاب الکترونیک رایگان (کلیک کنید)

آیا می خواهید از جدیدترین مطالب ترجمان آگاه شوید؟

بله فعلا خیر 0