نویسنده

مائیشا چری

مائیشا چری

نویسندۀ کتاب به‌زبان‌آمده: گفت‌وگوهایی درمورد تعصب، ظلم و عدالت اجتماعی
d

خرید اشتراک چهار شمارۀ مجلۀ ترجمان

تخفیف+ارسال رایگان+چهار کتاب الکترونیک رایگان (کلیک کنید)

آیا می خواهید از جدیدترین مطالب ترجمان آگاه شوید؟

بله فعلا خیر 0