نویسنده

مارک دری

مارک دری

منتقد فرهنگی و نویسندۀ کتاب‌های متعددی است، جدیدترین آن‌ها این عنوان را بر خود دارد: تولدیافته پس از مرگ: زندگی نامتعارف و نبوغ اسرارآمیز ادوارد گوری (Born to Be Posthumous: The Eccentric Life and Mysterious Genius of Edward Gorey).