نویسنده

مارک سویج

مارک سویج

روزنامه‌نگار بریتانیایی و گزاشگر بخش موسیقی در بی‌بی‌سی است.