نویسنده

پریا ساتیا

پریا ساتیا

نویسندۀ کتاب هیولای زمان: تاریخ چگونه تاریخ را می‌سازد
d

خرید اشتراک چهار شمارۀ مجلۀ ترجمان

تخفیف+ارسال رایگان+چهار کتاب الکترونیک رایگان (کلیک کنید)

آیا می خواهید از جدیدترین مطالب ترجمان آگاه شوید؟

بله فعلا خیر 0