نویسنده

پل گریفیتس

پل گریفیتس

دین‌‌‌‌پژوه انگلیسی‌‌‌‌آمریکایی و استاد الهیات دانشگاه دوک
d

خرید اشتراک چهار شمارۀ مجلۀ ترجمان

تخفیف+ارسال رایگان+چهار کتاب الکترونیک رایگان (کلیک کنید)