نویسنده

کریستین کوپر

کریستین کوپر

رئیس پیشین معاملۀ اوراق مشتقه با نرخ بهره
d

خرید اشتراک چهار شمارۀ مجلۀ ترجمان

تخفیف+ارسال رایگان+چهار کتاب الکترونیک رایگان (کلیک کنید)

آیا می خواهید از جدیدترین مطالب ترجمان آگاه شوید؟

بله فعلا خیر 0