نویسنده

کیت مالک و ماتیو هوک

کیت مالک و ماتیو هوک

کیت مالک و ماتیو هوک روزنامه‌نگارانی که بیش از ۱۵ سال است، مشترکاً دربارۀ فلسطین کار می‌کنند
d

خرید اشتراک چهار شمارۀ مجلۀ ترجمان

تخفیف+ارسال رایگان+چهار کتاب الکترونیک رایگان (کلیک کنید)

آیا می خواهید از جدیدترین مطالب ترجمان آگاه شوید؟

بله فعلا خیر 0