نویسنده

کیت مرفی

کیت مرفی

نویسندۀ کتاب خوب گوش نمی‌دهی: چه چیز مهمی را از دست می‌دهی و چرا؟
d

خرید اشتراک چهار شمارۀ مجلۀ ترجمان

تخفیف+ارسال رایگان+چهار کتاب الکترونیک رایگان (کلیک کنید)

آیا می خواهید از جدیدترین مطالب ترجمان آگاه شوید؟

بله فعلا خیر 0