نویسنده

گری سال مورسن

گری سال مورسن

استاد دانشگاه نورث‌وسترن و منتقد ادبی آمریکایی است