نویسنده

گیل کورنوال

گیل کورنوال

ستون‌نویس واشنگتن پست، سالن و نیویورک تایمز
d

خرید اشتراک چهار شمارۀ مجلۀ ترجمان

تخفیف+ارسال رایگان+چهار کتاب الکترونیک رایگان (کلیک کنید)

آیا می خواهید از جدیدترین مطالب ترجمان آگاه شوید؟

بله فعلا خیر 0