نویسنده

گوران کالیک و اندی وو

گوران کالیک و اندی وو

اندی وو استادیار مدرسۀ اقتصاد هاروارد است و گوران کالیک دانشیار مدیریت استراتژیکِ دانشگاه مک‌‌‌‌مستر
d

خرید اشتراک چهار شمارۀ مجلۀ ترجمان

تخفیف+ارسال رایگان+چهار کتاب الکترونیک رایگان (کلیک کنید)

آیا می خواهید از جدیدترین مطالب ترجمان آگاه شوید؟

بله فعلا خیر 0