پرونده

نه مثبت نه منفی، واقعی فکر کنیم

مجموعه یادداشت‌هایی دربارۀ روان‌شناسی مثبت‌گرا

جوزف اسمیت الیور برکمن زاریا گوروِت گابریله اوتینگن تمسین شاو

وقتی افسردگی و ملال سراغ افراد می‌آید، حتماً اولین واکنش اطرافیان گفتن این‌جور توصیه‌هاست: «به آینده خوش‌بین باش، دنبال خوش‌بختی بگرد، روی نقاط قوتت تمرکز کن». از نظر افراد مثبت‌گرا، باید چشم‌ها را به افق بدوزيد و آینده‌ای درخشان را تجسم کنيد. آن‌وقت اتفاقات خوب یکی پس از دیگری برایتان رخ خواهد داد. به همین سادگی. اما منتقدان مثبت‌گرایی می‌گویند نتیجۀ این سنخ خیال‌بافی‌ها فقط می‌تواند رضایتی کوتاه‌مدت برایتان بیاورد و آینده‌تان را خراب کند.

آنچه در این پرونده می‌خوانیم

آیا ادعاهای روان‌شناسی مثبت‌گرا واقعاً علمی است؟

موعظه‌ها، عرفان‌گرایی و تجاری‌سازی بیش‌از حد، روان‌شناسی مثبت‌گرا را آماج انتقادات کرده است

خوشبختی را در نیمۀ خالی لیوان بجویید

شاید مسیر درست برای رسیدن به رضایت خاطر از فهم درستِ شکست می‌گذرد

چرا بدخُلقی و منفی‌نگری می‌تواند مفید باشد؟

بدخلقی می‌تواند برای تمامی مهارت‌های اجتماعی مانند زبان، حافظه و قدرت اقناع مفید باشد

خیلی هم مثبت فکر نکنید

فانتزی‌ساختن دربارۀ آینده می‌تواند تأثیر مهلکی در رسیدن به هدف‌های واقعی داشته باشد

روان‌شناسان به قدرت می‌رسند

بعد از ۱۱سپتامبر ۲۰۰۱، انجمن روان‌شناسی امریکا به‌اسم مبارزه با تروریسم به ارتش نزدیک شد

اتفاقاً پول خوشبختی هم می‌آورد

اصرار «روان‌شناسی مثبت» بر تلاش فردیْ و مثبت اندیشی رنگ‌وبویی ایدئولوژیک دارد

فرهنگ مثبت‌اندیشی ما را به بردگانی خسته تبدیل کرده است

در جهانی آکنده از وسوسۀ «انجام‌دادن» باید «انجام‌ ندادن» را بیاموزیم

دیگر پرونده‌ها

پرونده عکس: مت چیس

شاید نخوانده باشید

گزیده‌ای از مطالب منتشرشدۀ سال ۱۴۰۲ که شاید نخوانده باشید

پرونده عکس: مت چیس

گزیده‌های تکنولوژی و زندگی دیجیتال

گزیده‌ای از مطالب تکنولوژی و زندگی دیجیتال در سال ۱۴۰۲

پرونده عکس: خاویر خاین

جستارهای برگزیده

گزیده‌ای از جستارهای منتشر شده در سال ۱۴۰۲

بیشتر
d

خرید اشتراک چهار شمارۀ مجلۀ ترجمان

تخفیف+ارسال رایگان+چهار کتاب الکترونیک رایگان (کلیک کنید)

آیا می خواهید از جدیدترین مطالب ترجمان آگاه شوید؟

بله فعلا خیر 0