تصویرساز: مایکل گلنوود گیبز.
پرونده

گزیده‌های سیاست و تاریخ

گزیده‌ای از مطالب سیاست و تاریخ در سال گذشته

جان گری ویلیام دیویس لوک ابرایان کیت گسن متیو روژا

آنچه در گزیده‌های سیاست و تاریخ می‌خوانید: یادداشتی از جان گری، فیلسوف سیاسی و منتقد کتاب سرشناس، دربارۀ ایدئولوژی نظام‌های سیاسی چین و روسیه؛ گفت‌وگویی با کاس مود، یکی از برجسته‌ترین محققان افراطی‌گری سیاسی و پوپولیسم، دربارۀ پدیدۀ راست افراطی؛ برشی از آخرین کتاب انسان‌شناس فقید، دیوید گریبر، با عنوان «حقايقی دربارۀ گذشته‌های دور بشريت» و مطالبی دیگر.

آنچه در این پرونده می‌خوانیم

غرب نمرده است؛ تفکراتش در چين و روسيه به حيات خود ادامه می‌دهند

هم چین و هم روسیه تحت سیطرۀ تفکراتی‌اند که از منابع غربی سرچشمه گرفته‌اند

گياه‌خوار و ضدنژادپرست ديروز، ترول و نفرت‌پراکن امروز: تولد يک نئونازی

اندرو انگلین، مشهورترین چهرۀ رسانه‌ای راست افراطی در آمریکا، چطور به اینجا رسید؟

تاریخچه‌ای کوتاه از پیش‌زمینه‌های جنگ روسیه با اوکراین

برای درک این جنگ باید از چند هفته و چند ماه اخیر و حتی از دوران پوتین هم عقب‌تر برویم

وقتی باور‌های نادرست و ناپسند فراگیر می‌شود، با بهنجاری اهریمنی مواجه‌ایم

بهنجاری اهریمنی: نظریه‌ای روان‌شناختی دربارۀ نازی‌ها و خود‌شیفته‌های شرور

بهترين کتاب‌ها دربارۀ راست افراطی: گفت‌وگويی با کاس مود

کاس مود، از برجسته‌ترین محققان راست افراطی، در خلال معرفی پنج کتاب، دربارۀ افراطی‌گرایی سیاسی سخن می‌گوید

حقايقی دربارۀ گذشته‌های دور بشريت

برشی از آخرین کتاب انسان‌شناس فقید، دیوید گریبر

کلان‌تاريخ چه چيزهایی را از قلم می‌اندازد؟

کتاب‌هایی که می‌خواهند تاريخ بشر را از مه‌بانگ تا قيامت روايت کنند جذاب‌اند، اما فايده‌ای هم دارند؟

دیگر پرونده‌ها

پرونده تصویرساز: اَلِو نِتو.

شاید نخوانده باشید

گزیده‌ای از مطالب منتشرشدۀ سال گذشته که شاید نخوانده باشید

پرونده تصویرساز: اَلِو نِتو.

گزیده‌های روانشناسیِ اجتماعی

گزیده‌ای از مطالب روانشناسیِ اجتماعی در سال گذشته

پرونده تصویرساز: اَلِو نِتو.

گزیده‌های تکنولوژی و زندگی دیجیتال

گزیده‌ای از مطالب تکنولوژی و زندگی دیجیتال در سال گذشته

بیشتر
d

خرید اشتراک چهار شمارۀ مجلۀ ترجمان

تخفیف+ارسال رایگان+چهار کتاب الکترونیک رایگان (کلیک کنید)