عکس: مت چیس
پرونده

گزیده‌های فلسفه

گزیده‌ای از مطالب فلسفه در سال ۱۴۰۲

کی‌رن ستیا مایکل لمب جورج سایلابا

آنچه در این پرونده می‌خوانید: اندوه چيزی جز عشقِ پايدار نيست، گفت‌‌‌‌وگو با کِیرِن ستیا؛ امید راهی است میان خوش‌بینی و بدبینی و فراتر از هر دو، نوشتۀ مایکل لمب؛ ليبراليسم بيماری مهلک مدرنيته است يا پيروزی شکوهمند آن؟، نوشتۀ جورج سایلابا.

آنچه در این پرونده می‌خوانیم

اندوه چيزی جز عشقِ پايدار نيست

آیا فلسفه می‌‌‌‌تواند معنای تازه‌‌‌‌ای به رنج و اندوه زندگی بدهد؟

امید راهی است میان خوش‌بینی و بدبینی و فراتر از هر دو 

فضیلتِ امید ‌کیفیتی است در شخصیت انسان که پایدارتر از احساس امید است

ليبراليسم بيماری مهلک مدرنيته است يا پيروزی شکوهمند آن؟

یک عمر مجادله بین السدیر مکینتایر و ریچارد رورتی

دیگر پرونده‌ها

پرونده عکس: مت چیس

شاید نخوانده باشید

گزیده‌ای از مطالب منتشرشدۀ سال ۱۴۰۲ که شاید نخوانده باشید

پرونده عکس: مت چیس

گزیده‌های تکنولوژی و زندگی دیجیتال

گزیده‌ای از مطالب تکنولوژی و زندگی دیجیتال در سال ۱۴۰۲

پرونده عکس: خاویر خاین

جستارهای برگزیده

گزیده‌ای از جستارهای منتشر شده در سال ۱۴۰۲

بیشتر
d

خرید اشتراک چهار شمارۀ مجلۀ ترجمان

تخفیف+ارسال رایگان+چهار کتاب الکترونیک رایگان (کلیک کنید)

آیا می خواهید از جدیدترین مطالب ترجمان آگاه شوید؟

بله فعلا خیر 0