راهنمای خواندن “نوشتارهای متأخر” هایدگر (چاپ اول)

160,200 تومان

 

نوشتارهای متأخر هایدگر، که در مجموعه‌ای با نام نوشتارهای اساسی گردآوری شده‌اند، تأثیری عمیق بر اندیشۀ معاصر و خصوصاً متفکران پست‌مدرن گذاشته‌اند. مضامین این آثار متنوع‌اند و هایدگر در هر یک سراغ یکی از پرسش‌های بنیادین فلسفه رفته است. او در این آثار می‌کوشد پیش‌فرض‌هایی را که مدت‌ها بر فلسفه سیطره داشته کنار بگذارد و شاید به همین سبب است که حاصل کار نوشته‌هایی گیج‌کننده و پیچیده به نظر می‌رسد. در کتاب حاضر، که هربرت دریفوس آن را بهترین کتاب آموزشی برای آثار متأخر هایدگر دانسته است، لی برِیوِر بر نُه نوشتۀ هایدگر از جمله «متافیزیک چیست؟»، «سرآغاز کار هنری»، «نامه‌ای در باب اومانیسم» و «پرسش از تکنولوژی» تمرکز می‌کند و می‌کوشد ساختار هر رساله را مشخص کند و نقشۀ راهی برای خواندن این متن‌ها ارائه کند. فصلی نیز به تأثیر این نوشته‌ها بر متفکران بعدی اختصاص یافته است.

 

 

آیا می خواهید از جدیدترین مطالب ترجمان آگاه شوید؟

بله فعلا خیر 0