نویسنده

ام. ام اوون

ام. ام اوون

نویسندۀ بریتانیاییِ آثار غیرداستانی است. او دکترای خود را از دانشگاه بریتیش کلمبیا گرفت و اکنون در انگلستان و پرتغال زندگی می‏کند.