نویسنده

سارا چایس

سارا چایس

نویسندۀ کتاب دربارۀ فساد در آمریکا: و آنچه در خطر است
d

خرید اشتراک چهار شمارۀ مجلۀ ترجمان

تخفیف+ارسال رایگان+چهار کتاب الکترونیک رایگان (کلیک کنید)

آیا می خواهید از جدیدترین مطالب ترجمان آگاه شوید؟

بله فعلا خیر 0