نویسنده

سودهیر چلا راجان

سودهیر چلا راجان

نویسندۀ کتاب نظریۀ اجتماعی دربارۀ فساد: یادداشت‌هایی از شبه‌قارۀ هند
d

خرید اشتراک چهار شمارۀ مجلۀ ترجمان

تخفیف+ارسال رایگان+چهار کتاب الکترونیک رایگان (کلیک کنید)

آیا می خواهید از جدیدترین مطالب ترجمان آگاه شوید؟

بله فعلا خیر 0