نویسنده

سودهیر چلا راجان

سودهیر چلا راجان

استاد گروه علوم‌انسانی و علوم‌اجتماعیِ مؤسسۀ فناوری هند مدرس است. کتاب یک نظریۀ اجتماعی دربارۀ فساد: یادداشت‌هایی از شبه‌قارۀ هند (A Social Theory of Corruption: Notes from the Indian Subcontinent) نوشتۀ اوست.