نویسنده

رافیه زکریا

رافیه زکریا

نویسندۀ کتاب The Upstairs Wifeکه در فهرست ۱۰ کتاب برتر غیرداستانیِ نشریۀ نیوزویک قرار گرفته است
d

خرید اشتراک چهار شمارۀ مجلۀ ترجمان

تخفیف+ارسال رایگان+چهار کتاب الکترونیک رایگان (کلیک کنید)

آیا می خواهید از جدیدترین مطالب ترجمان آگاه شوید؟

بله فعلا خیر 0