image

آنچه می‌خوانید در مجلۀ شمارۀ 8 ترجمان آمده است. شما می‌توانید این مجله را به صورت تکی از فروشگاه اینترنتی ترجمان تهیه کنید.

نوشتار

برای جلب نظر مخالفان، تایپ نکنید، صحبت کنید

چرا گوش‌دادن به صدای مخالفان بهتر از خواندن نظرات آن‌هاست؟

برای جلب نظر مخالفان، تایپ نکنید، صحبت کنید تصویرساز: سباستین تیبو.

بسیاری از ما، وقتی با دیگران موافق نیستیم، آن‌ها را احمق فرض می‌کنیم. این میل باطنی تا حدی به این خاطر است که نمی‌توانیم ذهن دیگری را، مانند ذهن خودمان، بی‌واسطه تجربه کنیم. روان‌شناسان می‌گویند تحقیر ذهن دیگری به این شکلْ گونۀ نامحسوسی از انسانیت‌زدایی است؛ وقتی مخالف را نه انسانی متفکر بلکه جانور یا شیئی بدون صدا و فکر و احساس می‌بینیم، چرخه‌ای از درگیری را استمرار می‌بخشیم که آتش اختلاف، نفرت و سوءتفاهم را بیشتر می‌افروزد.

Quartz

To earn an opponent’s respect, speak don’t type

جولیانا شرودر و نیکلاس اپلی،کوارتز — چند دستگی در جامعۀ آمریکا به حدی رسیده که نمی‌شود از آن چشم پوشید. مردم بر سر سیاست، حمل سلاح، مالیات و آزادی بیان تنها با هم اختلاف ندارند، بلکه به کسانی که مخالفشان هستند بی‌احترامی هم می‌کنند.

ملاحظه کنید چه می‌شود وقتی «موافقان حمل سلاح» را در گوگل جست‌وجو می‌کنید. اولین پیشنهاد خودکار گوگل این است: «موافقان حمل سلاح دیوانه‌اند». دومی چیست؟ «موافقان محدودیت حمل سلاح دیوانه‌اند». وقتی با دیگران موافق نیستیم، با اعتماد به خود، تنها فرض نمی‌کنیم مخالفانمان اشتباه می‌کنند؛ فرض می‌کنیم احمق هستند.

این میل باطنی تا حدی در این حقیقت ریشه دارد که ما نمی‌توانیم ذهن دیگری را، مانند ذهن خودمان، بی‌واسطه تجربه کنیم، بلکه مجبوریم از اعتقاد شناخته‌شدۀ فرد دیگر (مثل اینکه «محدودیت حمل سلاح بد است») به تفکر یا استدلال ناشناختۀ او پی ببریم. این روند استنتاج به اینجا می‌رسد که اعتقادی ظاهراً مهمل از ذهنی مهمل می‌آید.

روان‌شناسان بحث می‌کنند که تحقیر ذهن دیگری به این شکلْ گونۀ نامحسوسی از «انسانیت‌زدایی»۱است. این مسئلۀ مهمی است، زیرا وقتی مخالف را نه انسانی متفکر بلکه جانور یا شیئی بدون فکر و احساس می‌بینیم، چرخه‌ای از درگیری را استمرار می‌بخشیم که آتش اختلاف، نفرت و سوءتفاهم را بیشتر می‌افروزد.

خوشبختانه، روندهای روان‌شناختی‌ای که دریافت‌های انسانیت‌زدا را ایجاد می‌کنند روشی برای کاهش آن‌ها نیز پیشنهاد می‌دهند: به معنای حقیقی کلمه، به صدای مخالف گوش بدهید.

مجموعه تحقیقات جدید ما۲، که در نشریۀ سایکولوجیکال ساینس منتشر شده‌اند، نشان می‌دهند که ابزار تعامل افراد با یکدیگر تأثیر مهمی در برداشت‌های آن‌ها دارد. به‌ویژه، درمی‌یابیم که صدای فرد به‌شکل نامحسوسی «انسانیت‌ساز»۳ است. وقتی می‌توانیم، به‌جای خواندن نظرات افراد، آن‌ها را بشنویم، انگار آن‌ها افرادی مراقب‌تر -متفکرتر، باهوش‌تر، عاقل‌تر و انسان‌تر- هستند.

آزمایشی را در نظر بگیرید که آخر هفتۀ قبل از انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۱۶ ایالات متحده انجام دادیم. از ده حامی هیلاری کلینتون و دونالد ترامپ خواستیم علت حمایتشان از نامزد سیاسی برگزیده‌شان را توضیح دهند، یک بار با صحبت در جلوی دوربین فیلم‌برداری، و بار دیگر با نوشتن در صفحۀ رایانه. سپس از بیش از ۸۵۰ ارزیاب، با خاستگاه‌های سیاسی مختلف، خواستیم ببینند، بشنوند و متن پیاده‌شدۀ صحبت‌ها یا توضیح کتبی حامیان را بخوانند، و برداشت‌های خود را از قابلیت‌های ذهنی این افراد گزارش کنند. به‌طور خاص، ارزیاب‌ها امتیاز می‌دادند که هر حامی چقدر «انسان» به نظر می‌رسد – از جمله اینکه چقدر عاقل، منطقی، و از نظر فکری توانمند است.

یک نتیجه پیش‌بینی‌پذیر بود: افراد ذهن کسانی را که با آن‌ها موافق نبودند تحقیر می‌کردند. حامیان کلینتونْ حامیان ترامپ را بی‌منطق‌تر و کم‌عقل‌تر از حامیان کلینتون می‌دانستند، و برعکس.

نتیجۀ دیگر بسیار جالب بود: ابزاری که به‌واسطۀ آن شرکت‌کنندگان ما پیام دیگری را دریافت می‌کردند در ارزیابی آن‌ها از ذهن فرد تأثیرگذار بود. ارزیاب‌هایی که حرف مخالفان را شنیده بودند، در مقایسه با افرادی که نظر مخالفان را خوانده بودند، به احتمال کمتری عقلانیت مخالفانشان را تحقیر می‌کردند. یعنی وقتی ارزیاب‌ها به صدای مخالفان گوش می‌دادند، میل به انسانیت‌زدایی کاهش می‌یافت.

این تأثیر انسانیت‌ساز تنها نتیجۀ داشتن اطلاعات بیشتر دربارۀ فرد دیگر نبود -دیدن آن حامی در فیلم، در مقایسه با شنیدن صدای او، برداشت‌ها را تغییر نمی‌داد. انگار صدای فرد به‌شکل منحصربه‌فردی انسانیت‌ساز است.

آزمایش‌های بیشتر به توضیح علت کمک می‌کنند. صدای یک فرد نه‌تنها واژه‌ها را در خود دارد، بلکه نشانه‌های فرازبانی مانند لهجه و مکث را نیز شامل می‌شود. همان‌طور که، وقتی بدن فردی تکان می‌خورد، می‌فهمید که از نظر زیستی سالم است، وقتی صدای فردی دارای حرکت در نشانه‌های فرازبانی است، به سلامت ذهنی او پی می‌برید. صدا زیر و بم می‌شود. بلندتر و ملایم‌تر می‌شود. سرعت صحبت‌کردن کم و زیاد می‌شود. این نشانه‌ها همه بازتاب اندیشیدن در زمان صحبت‌اند. دربارۀ صدایی یکنواخت که این نشانه‌ها را ندارد همان‌طور قضاوت می‌شود که دربارۀ متن. مشکل متن آن است که نشانه‌های فرازبانی ندارد، نشانه‌هایی که حاکی از حضور ذهنی انسانی‌اند، و ظاهراً خوانندگان خودبه‌خود آن‌ها را به متن اضافه نمی‌کنند.

در تحقیق دیگری درمی‌یابیم که تأثیر صدای انسان از موارد اختلاف سیاسی فراتر می‌رود. برخی متقاضیان مشاغلْ زیر و بم متقاعدکننده‌ای به صدای خود می‌دهند؛ قضاوت کارفرماهای بالقوه، وقتی صدای آن‌ها را می‌شنوند، در مقایسه با زمانی‌ که نوشتۀ آن‌ها را می‌خوانند، این است که این افراد مراقب‌تر –متفکرتر، باهوش‌تر و درنتیجه برای استخدام شایسته‌تر- هستند. حتی درمی‌یابیم که ماشین‌های بدون ذهن نیز، وقتی صدایی انسانی‌تر دارند، مراقب‌تر به نظر می‌رسند. در یک آزمایش، وقتی خودروهای شبیه‌سازی‌شده به صدای انسانِ همیار مجهز شدند و رانندگان به خودروهای خود امتیاز دادند، بیش از پیش آن‌ها را باهوش، قادر به مسیریابی، قادر به حس محیط اطراف، و اعتمادپذیر توصیف کردند.

ذات ادب آن است که با دیگر افراد با ارج و احترامی برخورد شود که، در مقام انسان، شایستۀ آن‌اند. اگر بیاموزیم به آنچه دیگران برای گفتن دارند -به معنای واقعی کلمه- گوش کنیم، می‌توانیم در زندگی روزمرۀ خود این ادب را گسترش دهیم.


فصلنامۀ ترجمان چیست، چه محتوایی دارد، و چرا بهتر است اشتراک سالانۀ آن را بخرید؟
فصلنامۀ ترجمان شامل ترجمۀ تازه‌ترین حرف‌های دنیای علم و فلسفه، تاریخ و سیاست، اقتصاد و جامعه و ادبیات و هنر است که از بیش از ۱۰۰ منبع معتبر و به‌روز انتخاب می‌شوند. مجلات و وب‌سایت‌هایی نظیر نیویورک تایمز، گاردین، آتلانتیک و نیویورکر در زمرۀ این منابع‌اند. مطالب فصلنامه در ۴ بخش نوشتار، گفت‌وگو، بررسی کتاب، و پروندۀ اختصاصی قرار می‌گیرند. گزیده‌ای از بهترین مطالب وب‌سایت ترجمان همراه با مطالبی جدید و اختصاصی، شامل پرونده‌های موضوعی، در ابتدای هر فصل در قالب «فصلنامۀ ترجمان علوم انسانی» منتشر می‌شوند. تاکنون به موضوعاتی نظیر «اهمال‌کاری»، «تنهایی»، «سفر»، «خودیاری»، «سلبریتی‌ها» و نظایر آن پرداخته‌ایم.

فصلنامۀ ترجمان در کتاب‌فروشی‌ها، دکه‌های روزنامه‌فروشی و فروشگاه اینترنتی ترجمان به‌صورت تک شماره به‌ فروش می‌رسد اما شما می‌توانید با خرید اشتراک سالانۀ فصلنامۀ ترجمان (شامل ۴ شماره)، علاوه بر بهره‌مندی از تخفیف نقدی، از مزایای دیگری مانند ارسال رایگان و دریافت یک کتاب به‌عنوان هدیه برخوردار شوید. فصلنامه برای مشترکان زودتر از توزیع عمومی ارسال می‌شود و در صورتی‌که فصلنامه آسیب ببیند بدون هیچ شرط یا هزینۀ اضافی آن را تعویض خواهیم کرد. ضمناً هر وقت بخواهید می‌توانید اشتراکتان را لغو کنید و مابقی مبلغ پرداختی را دریافت کنید.


پی‌نوشت‌ها:
• این مطلب را جولیانا شرودر و نیکلاس اپلی نوشته و در تاریخ ۶ دسامبر ۲۰۱۷ با عنوان «To earn an opponent’s respect, speak don’t type» در وب‌سایت کوارتز منتشر شده است. و برای نخستین‌بار با عنوان «برای جلب نظر مخالفان، تایپ نکنید، صحبت کنید» در پروندۀ اختصاصی هشتمین شمارۀ فصلنامۀ ترجمان علوم انسانی با ترجمۀ نجمه رمضانی منتشر شده است. وب سایت ترجمان آن را در تاریخ ۱۶ اسفند ۱۳۹۹با همان عنوان منتشر کرده است.
•• جولیانا شرودر (Juliana Schroeder) استادیار رشتۀ مدیریت سازمان‌ها در مدرسۀ بازرگانی هاس در دانشگاه کالیفرنیا، برکلی است. نیکلاس اپلی (Nicholas Epley) استاد علوم رفتاریِ مدرسۀ بازرگانی بوث در دانشگاه شیکاگوست.

[۱] dehumanization
[۲] The Humanizing Voice: Speech Reveals, and Text Conceals, a More Thoughtful Mind in the Midst of Disagreement. Juliana Schroeder, Michael Kardas, and Nicholas Epley. Psychological Science. Vol ۲۸, Issue ۱۲, pp. ۱۷۴۵ – ۱۷۶۲. First Published October ۲۵, ۲۰۱۷.
[۳] humanizing

مرتبط

«خود» فقط وقتی وجود دارد که به آن فکر می‌کنیم

«خود» فقط وقتی وجود دارد که به آن فکر می‌کنیم

اغلب فکر می‌کنیم آدم‌ها دارای «خود» ثابتی هستند که در طول زمان با آن‌هاست. اگر چنین نباشد چه؟

چگونه غول‌های فناوری «روایت» را از ما دزدیدند؟

چگونه غول‌های فناوری «روایت» را از ما دزدیدند؟

انسان‌ها قصه‌گو بوده‌اند، اما شبکه‌های اجتماعی آن‌ها را قصه‌فروش کرده‌اند

نابرابری مسئلۀ علم اقتصاد نبوده است، پس چرا حالا همۀ اقتصاددانان دربارۀ نابرابری حرف می‌زنند؟

نابرابری مسئلۀ علم اقتصاد نبوده است، پس چرا حالا همۀ اقتصاددانان دربارۀ نابرابری حرف می‌زنند؟

چند کتاب جدید توضیح می‌دهند چطور برابری و نابرابری به کانون مباحث اقتصادی راه یافتند

خبرنامه را از دست ندهید

نظرات

برای درج نظر ابتدا وارد شوید و یا ثبت نام کنید

گردآوری و تدوین لارنس ام. هینمن

ترجمه میثم غلامی و همکاران

امیلی تامس

ترجمه ایمان خدافرد

سافی باکال

ترجمه مینا مزرعه فراهانی

لیا اوپی

ترجمه علیرضا شفیعی نسب

دیوید گرِیبر

ترجمه علیرضا شفیعی نسب

جو موران

ترجمه علیرضا شفیعی نسب

لی برِیوِر

ترجمه مهدی کیانی

آلبرتو منگوئل

ترجمه عرفان قادری

گروهی از نویسندگان

ترجمه به سرپرستی حامد قدیری و هومن محمدقربانیان

d

خرید اشتراک چهار شمارۀ مجلۀ ترجمان

تخفیف+ارسال رایگان+چهار کتاب الکترونیک رایگان (کلیک کنید)

آیا می خواهید از جدیدترین مطالب ترجمان آگاه شوید؟

بله فعلا خیر 0